Úvod

INJEKTÁŽ ZDIVA

systémem

AquaStop Cream®

Námi prováděné tlakové injektáže jsou prokazatelně metodami ve svých kategoriích

Tlaková injektáž zdiva je nesporně nedílnou součástí stavebních postupů při odvlhčení spodní stavby v oboru sanace vlhkého zdiva. Bez nadsázky můžeme tvrdit, že tlaková chemická injektáž zdiva je v oboru sanace a odvlhčení zdiva nenahraditelná, respektive nenahraditelná v mnoha případech. Zejména to jsou případy, kdy je potřeba zhotovit dodatečnou hydroizolační clonu proti vzlínající vlhkosti ve zdivu. Obecně je prokázáno, že injektáž zdiva je nejšetrnější metoda ke stavbě, na rozdíl od mechanických metod, jako je například narážení nerezových plechů do zdiva anebo podřezání diamantovým lanem, pilou, postupným odbouráváním a dozdíváním apod. Všechny tyto mechanické metody jsou násilné zejména pro starší objekty z důvodu razantního zásahu do konstrukce stavby. Tyto metody nelze nijak snižovat, ale v mnoha případech se vůbec nedají realizovat. Chemická injektáž zdiva se provádí pro tyto tři nejčastěji vzniklé příčiny. Pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti, dále pro zamezení vlhkosti vnikající do zdiva z rubové strany stavebního dílce podúrovňové stavby (tzn. infiltrace vlhkosti z přilehlé zeminy do zdiva) a pronikání tlakové vody, většinou do podzemních  podlaží. Injektáž zdiva je nejšetrnější ke stavbě jako takové, ale to vůbec neznamená, že je méně účinná. V případě, že se injektáž zdiva provede bezchybně, tzn. že při vhodném výběru druhu injektáže za použití kvalitní injektážní hmoty a dodržení technologického postup pro danou injektáž zdiva, je výsledek spolehlivý a dlouhodobý, jako je tomu u mechanického zhotovení hydroizolace zdiva. To znamená, že kvalitně a odborně zhotovená chemická injektáž zdiva plně nahrazuje tzv. podřezání zdiva nebo odkopem zhotovenou izolaci podúrovňového zdiva.

Video s ukázkou námi vyvinuté aplikace dvoufázově prováděné tlakové krémové injektáže.

Video s ukázkou námi vyvinuté aplikace dvoufázově prováděné tlakové krémové injektáže.

Tři nejúčinnější druhy injektáží pro odstranění příčin poruch či absencí izolace zdiva

Dokumentace AquaStop Cream®