Tlaková rubová gelová injektáž

Gelová injektáž se provádí pro vytvoření plošné hydroizolace z nepřístupné strany podúrovňového stavebního dílce, tzv. bezvýkopová hydroizolace

Ve většině případech u podúrovňového zdiva  s rozsáhlými vadami či absencí vnější hydroizolace v kontaktu se zeminou nebo u zdiva s velkými dutinami (např. duté tvárnice) se ukazuje vnější hydroizolace pomocí rubové gelové injektáže jako vysoce účinná a spolehlivá metoda. Akrylátový gel se tlakově napouští z volně přístupné strany za použití injektorů skrz zdivo (stavební dílec) do přilehlé zeminy. Jako důsledek speciálních vlastností gelu, jakož i této injektážní technologie se injektovaný materiál (gel) rozdělí na vnější straně dílce okolo injektážních vrtů. Injektáž (plnění) se zhotovuje od spodních řad vrtů (v šachovnicovém provedení) až do požadované výšky (nejčastěji do výšky terénu). Tím se jednotlivé kolové clony jednotlivých vrtů na rubové straně stavebního dílce postupně spojují v ucelenou clonu, také nazývanou ,,hydroizolační opona,,. Při odborném provedení injektáže se na vnější straně dílce vytvoří souvislá gelová membrána. Z dlouholetých zkušeností můžu zodpovědně tvrdit, že kromě rubové gelové injektáže žádný jiný druh injektáže není spolehlivý pro plošné zaizolování zdiva pod úrovní terénu. V podstatě žádná injektáž do zdiva v plošném provedení není spolehlivá. Plošně zdivo nemůžete vrtat v šachovnici v osových vzdálenostech vrtů 100 mm z důvodu značného počtu vrtů na plochu zdiva, jako je tomu např.u liniové krémové injektáže pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti ve vodorovném a případně i svislém provedení, kde 100 mm osové vzdálenosti vrtů nejsou z hlediska narušení statiky konstrukce objektu problém. Plošná injektáž do zdiva se zhotovuje po 250 mm v šachovnicovém provedení a pak se zdivo injektuje gelem, krémem, tekutými injektážními přípravky, ale téměř vždycky se najde místo ve zdivu, kde nevznikne kompaktní a úplné propojení hydroizolace ve struktuře podúrovňového zdiva mezi jednotlivými vrty.  Je to zapříčiněno zejména značnými osovými vzdálenostmi, které ale nejdou v plošném provedení zkrátit. Jistotu plně funkční tzv. bezvýkopové izolace zaručuje pouze rubová gelová injektáž. Je to dáno zejména danou spotřebou a možností vůbec tuto spotřebu nainjektovat. Spotřeba na 1 m2 je 30-35 litrů gelu. Cena této rubové gelové injektáže se pohybuje okolo 6000,- Kč bez DPH/1 m2 plochy podúrovňového zdiva.