Foto

Video extrémní zkoušky pro Systém AquaStop Cream® pod dohledem soudního znalce.

Na těchto fotografiích můžete vidět důkladné prověřování našeho injektážního krému AquaStop Cream® v celé škále stavebních materiálů, v rozdílných vlhkostních prostředích s rozdílnou hutností a v různých druzích stavebních materiálů. Bylo provedeno značné množství dalších testů tak, aby byla námi deklarovaná účinnost a životnost objektivně a nezávisle posouzena. Tyto zkoušky vykonával TZÚS v Praze a Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ve Štrbě v SR. Od těchto státních zkušeben jsme obdrželi Certifikát a Technické posouzení a to na základe důkladně prověřených a získaných hodnot, které jednoznačně potvrzují vysokou účinnost a spolehlivost našeho výrobku pro deklarované použití. Těmito důkladnými zkouškami procházíme každé tři roky pro platnost Certifikace. Naše výrobky podléhají každoročnímu státnímu dohledu výroby.

Certifikace a Technické posouzení injektážního krému AquaStop Cream®

Certifikat-aquastop

Ukázky zkoušek injektážního krému AquaStop Cream® ve státní zkušebně.