Chemická tlaková injektáž – Obecné pojednání

Obecné pojednání – Chemická tlaková injektáž

Tím, že jsme firma, která se zabývá nejen realizacemi ale i vývojem a výrobou stavební chemie, můžeme garantovat jak vysokou kvalitu provedené práce, tak i kvalitních injektážních prostředků. Tím, že naše firma provádí pravidelná školení stavebních firem, zároveň poskytuje konzultace  majitelům nemovitostí, vypracovává návrhy řešení, poskytuje a provozuje veřejnou poradnu v oblasti sanace vlhkého zdiva a injektáže apod., můžeme našim zákazníkům snad bez nadsázky a poctivě garantovat vysokou kvalitu odvedené práce a tím jejího výsledku.

Injektáž zdiva provádíme od roku 1994 a to by měla být určitá jistota pro našeho zákazníka.  Zrealizovali jsme velké množství zakázek, které se nedají už ani spočítat.

Po relativně dlouhé cestě v oboru sanace vlhkého zdiva jsme jednoznačně dospěli ke třem nejúčinnějším injektážním metodám.. Musím ale zdůraznit, že se nedají  navzájem zaměňovat, maximálně se mohou doplňovat. Neexistuje univerzální injektáž zdiva. Každá ze tří námi prováděných injektáží je vhodná pro odstranění určitého problému. K tvrzení, že námi prováděné tlakové injektáže zdiva jsou nejúčinnějšími ve svých kategoriích jsme dospěli tím, že jsme měli možnost porovnávat výsledky různých druhů injektáží zdiva (tlaková, beztlaková, nízkotlaká injektáž), které se postupem času v oboru sanace vlhkého zdiva na trhu začaly objevovat. Tím, že jsme tyto druhy injektáží také prováděli, měli jsme možnost odsledovat a objektivně vyhodnocovat jejich účinnost v závislosti na typu použité injektáže, ale také na druhu stavebního materiálu, místě prováděné injektáže zdiva a způsobu provedení.

Výrobci většinou pouze popisují ve svých technických listech a jiných dokumentech způsob použití a účinnost jejich injektážních výrobků  množstvím technických a chemických údajů, které jsou samozřejmě také velmi důležité, většinou ale nemají zpětnou vazbu prováděných aplikací, což je pochopitelné.

Tím, že jsme se stali úspěšnými výrobci a prodejci sanačních materiálů na českém a slovenském trhu, je tato skutečnost další garancí profesionálního přístupu k našim zákazníkům. Proto jsme vyvinuli nový a účinnější způsob její aplikace a zavedli jsme nové pojmy či doporučení, jakými jsou např. jednofázová a dvoufázová injektáž, housenkové výplně, tepelné ztráty u obvodového nadzemního zdiva nezatěsněných vrtů např. polystyrénovými zátkami,  atd., a to v žádném technickém listu od jiných výrobců podobných výrobků nenajdete!

Provádíme i metody jiných tlakových i netlakových injektáží, ale je to výslovně na základě požadavku projektantů či investorů, ale často při konzultacích s námi dospějí ke změně návrhu řešení, což je ku prospěchu obou stran.

Naším cílem bylo a vždy bude, aby byl zákazník, který si nás objednal, spokojený, a hlavně aby námi provedená injektáž stoprocentně pomohla vyřešit problém jednou pro vždy.

Proč neoddalovat sanace vlhkého zdiva Vašich objektů?

Je to zejména z toho důvodu, že nadzemní zdivo stavby trvale zavlhčované vzlínající zemní vlhkostí je vystaveno promrzání v zimním období, které proces rozpadu stavebních materiálů ještě urychluje. Dlouhodobě zavlhčované zdivo se zasoluje a jelikož sůl je hydroskopická, omítka a samozřejmě i zdicí materiály nevysychají, a to ani v sušším období a to proto, že zdivo a omítka nasycená solemi pohlcuje vodní páry i ze vzdušné vlhkosti. Dalším důvodem proč neoddalovat sanace zdiva je to, že tato nadzemní zavlhlá část stavby vykazuje větší tepelné ztráty. Dále, pokud byste chtěli zateplit takový objekt, tak v případě neodstraněné příčiny zavlhání spodní stavby způsobené vzlínající vlhkostí ve zdivu, se stane to, že se vlhkost ještě intenzivněji začne objevovat ve vnitřních prostorách. Následně se začnou objevovat na površích zdiva různé druhy plísní, které vylučují spóry. Spóry těchto plísní jsou velmi toxické a zdraví nebezpečné.

Co se děje při dlouhodobém zavlhání zdiva staveb?

·         Nevratná destrukce povrchových a zdicích materiálů

·         Zvýšené tepelné ztráty

·         Zdravotní riziko v obytných prostorách

·         Estetické hledisko (vlhké mapy, solné výkvěty a pod.)